Advocaten Liesbeth Zegveld en Brechtje Vossenberg staan 19 vrouwen bij die gedurende hun jeugd in instellingen van de Goede Herder waren geplaatst en daar dwangarbeid moesten verrichten. Het doel is om voor deze vrouwen erkenning te krijgen voor het leed dat hen als kind is aangedaan, en compensatie voor de schade die zij als gevolg van hun verblijf bij de Goede Herder hebben opgelopen.

Er is de afgelopen maanden veel te doen geweest over de vraag hoe slachtoffers van de Goede Herder het beste kunnen worden geholpen, zodat zij inderdaad de erkenning krijgen die hen toekomt. Hierover is ook in de media bericht, bijvoorbeeld door het NRC (zie hier).

De advocaten hebben de Goede Herder in 2018 aansprakelijk gesteld (zie hier), en op 6 april 2020 gedagvaard. Deze rechtszaak tegen de Goede Herder loopt op dit moment bij de rechtbank Haarlem (zie hier). Bureau Clara Wichmann ondersteunt deze rechtszaak en procedeert ook mee als twintigste eiseres. Dat doet zij in de hoop dat de rechten van vrouwen die in deze zaak niet als eiseres optreden, ook zullen worden gewaarborgd.

Daarnaast hebben de advocaten in mei 2020 ook de Nederlandse Staat aansprakelijk gesteld namens hun cliënten. De Staat is namelijk ernstig tekortgeschoten in zijn verplichtingen jegens vrouwen zoals cliënten. Het ontbreken van fatsoenlijk toezicht door de Staat heeft er indertijd toe geleid dat de situatie in de instellingen van de Goede Herder kon bestaan en ook kon voortduren. Eén en ander werd in 2019 bevestigd in een onderzoek dat op last van de Minister van Rechtsbescherming (Dekker) werd uitgevoerd naar de rol van de Staat bij de Goed Herder-kwestie. De vraag of de Staat ook zou worden gedagvaard, werd afhankelijk gesteld van de wijze waarop de Staat de excuses, erkenning en compensatie zou vormgeven die Minister Dekker namens de Staat aan de slachtoffers van de Goede Herder had beloofd. Omdat de Staat deze kwestie naar overtuiging van cliënten echter niet behoorlijk afhandelt, hebben zij recentelijk besloten dat zij zaak tegen de Staat ook voor de rechter gaan brengen. Ook hierover is inmiddels in de media bericht, onder meer in de Trouw (zie hier). De verwachting is dat de dagvaarding in het najaar kan worden uitgebracht.


Bijlagen


Eerdere berichten

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.