Volg je als rechtenstudent een masteropleiding of ben je recent afgestudeerd, en wil je graag een paar maanden meelopen op een bijzonder advocatenkantoor? Bij Prakken d'Oliveira zijn we bij de sectie migratierecht per direct op zoek naar een student-stagiair(e) die in de periode oktober t/m december 2020 of januari t/m maart 2021 ons team komt versterken (voor 4 á 5 dagen in de week) ( undefined).

Bij de sectie migratierecht van Prakken d'Oliveira werken momenteel zeven advocaten die zich bezighouden met alle facetten van het migratierecht, waaronder asielzaken, artikel 1F, gezinshereniging, Europese Unierecht, naturalisatie en arbeidsmigratie. De stage biedt een mooi inkijkje in ons vak en geeft je bijvoorbeeld de kans om in de veiligheidssituatie van andere landen te duiken, processtukken te schrijven, zittingen bij te wonen en advocaten te ondersteunen tijdens besprekingen.

Solliciteren kan tot en met 31 augustus 2020. Stuur met je sollicitatie een motivatiebrief, CV en cijferlijsten mee, en eventueel een artikel of scriptie voor zover dat betrekking had op het migratierecht. Voor vragen kan je contact opnemen met Isa van Krimpen (ivankrimpen@prakkendoliveira.nl).

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.