De rechtbank Den Haag heeft bij uitspraak van 31 december 2020 de in 2020 aan imam Fawaz Jneid opgelegde gebiedsverboden vernietigd. Volgens de rechtbank is onvoldoende gemotiveerd "dat van de aanwezigheid van [Jneid] in de Schilderswijk en de wijk Transvaal nog immer een zodanige dreiging van de nationale veiligheid uitgaat, dat het opleggen van een gebiedsverbod voor deze wijken noodzakelijk is."

De tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorisme kent de mogelijkheid aan personen een gebiedsverbod op te leggen zonder dat sprake is van strafbare feiten. Hoewel het gebiedsverbod voor maximaal zes maanden is, kan het oneindig worden verlengd. Aan imam Fawaz Jneid is in 2017 voor het eerst een gebiedsverbod opgelegd, dat daarna zesmaal is verlengd. Het eerste gebiedsverbod is momenteel onderwerp van een zaak bij het Europese hof voor de rechten van de mens. De tweede, derde en vierde verlenging liggen voor bij de Raad van State. De vijfde en zesde verlenging zijn met deze uitspraak van de rechtbank Den Haag vernietigd. De minister kan hiertegen in beroep.

Imam Fawaz Jneid wordt in deze zaken bijgestaan door Tamara Buruma en Tom de Boer.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.