Op 21 augustus jl. oordeelde de Rechtbank Amsterdam dat Palestijnen uit de Gazastrook vanwege de humanitaire noodsituatie daar niet geacht kunnen worden vrijwillig te zijn vertrokken. De rechtbank concludeerde dat om die reden ook niet van ze verwacht kan worden dat ze terugkeren. Juridisch uitgedrukt: daarom is art. 1(D) van het Vluchtelingenverdrag niet op deze groep van toepassing, en vallen ze onder art. 1(A) van het Verdrag, aldus de rechtbank. Dit betekent dat deze mensen, Palestijnen uit Gaza, in beginsel verdragsvluchteling zijn. Voorwaarde is wel dat ze in Gaza onder de zorg van de UNRWA vielen.

Dit is voor het eerst dat een rechtbank in Nederland de situatie in Gaza als een humanitaire noodsituatie kwalificeert, en daar ook asielrechtelijke consequenties verbindt. De Staatssecretaris van Justitie kan binnen 4 weken in hoger beroep gaan tegen de uitspraak.

De volledige uitspraak van de rechtbank kunt u hier teruglezen. 

Cliënt werd in deze zaak bijgestaan door Marq Wijngaarden

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.