De heer Al-Showaikh, cliënt van advocaat Flip Schüller, werd eind 2018 na een mislukte asielprocedure door de Nederlandse autoriteiten (IND) uitgezet naar Bahrein. Dit terwijl hij in het kader van zijn asielprocedure juist had uitgelegd dat hij vanwege zijn activisme en dat van zijn broer door de Bahreinse autoriteiten werd gezocht en groot risico liep op vervolging, marteling en andere schendingen van zijn mensenrechten. Toen hij arriveerde in Bahrein, werden deze door hem aangevoerde risico's meteen een werkelijkheid. Al-Showaikh werd direct opgepakt, gemarteld, onderworpen aan een summier showproces en zit nu onder onmenselijke omstandigheden een levenslange gevangenisstraf uit in een Bahreinse gevangenis.

Met instemming van de familieleden van cliënt worden vandaag de rapporten van de Inspectie Justitie en Veiligheid openbaar gemaakt, nu staatssecretaris Broekers-Knol aan de Tweede Kamer heeft laten weten deze rapporten zelf niet openbaar te maken. Gezien de omstandigheden in dit specifieke geval was het wel aan de bewindspersoon om de rapporten te openbaren, vooral ook omdat de familie daarom heeft verzocht. De familie wil transparantie. Nadat het NRC kennelijk kennis heeft genomen van de rapporten en vandaag mede op grond daarvan een artikel heeft gepubliceerd (zie hieronder), heeft er overleg met de familie plaatsgevonden. Gezien die ontwikkelingen is er geen reden meer om het rapport vertrouwelijk te blijven behandelen. Nu kan de Tweede Kamer daarover in openheid debatteren met de staatssecretaris.

De rapporten omschrijven de feitelijke gang van zaken met betrekking tot de asielaanvraag en uitzetting van cliënt, maar geven uitdrukkelijk geen kwalificatie of goedkeuring aan het feitenrelaas. Tegelijkertijd volgt uit het feitenrelaas duidelijk dat de IND door gebrek aan onderzoek niet goed op de hoogte was van de implicaties van de asielgronden. Het reële risico op vervolging of een onmenselijk behandeling zou dus voorzienbaar zijn geweest - zoals later door de Nederlandse ambassade ook is beaamd - als de IND grondiger zijn werk zou hebben gedaan. Nu zit cliënt een levenslange gevangenisstraf uit na een evident ondeugdelijk (straf)proces waarbij hij door marteling gedwongen werd een bekentenis af te leggen. De rapporten vormen een  belangrijke bijdrage aan de procesvoortgang bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, omdat daarmee duidelijk is dat tussen partijen geen wezenlijke verschillen van inzicht bestaan over de gebeurtenissen die in Nederland hebben plaatsgevonden.

 

Bijlagen

 

Zie ook:

ehrm epa

[Foto: het EHRM in Straatsburg]

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.