Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn, bijgestaan door advocate Marieke van Eik, had beroep ingesteld tegen de natuurvergunning die aan Staatsbosbeheer is verleend voor de herontwikkeling van Radio Kootwijk. De Raad van State is het met de Werkgroep eens dat niet verzekerd is dat de natuurlijke kenmerken van het Europees beschermde Natura 2000 gebied De Veluwe niet worden aangetast. De uitspraak is hier terug te lezen.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.