In het 'nieuwe normaal' van gesloten rechtbanken, waarbij alleen de meest urgente zaken nog worden behandeld, moet de officier van justitie eigenlijk ook thuiswerken, zo betoogt Tamara Buruma in een opiniestuk dat vandaag in de Volkskrant werd gepubliceerd. Zij wijst erop dat het verschil tussen de behandeling van advocaten en officieren van justitie - advocaten moeten zoveel mogelijk inbellen, officieren moeten verplicht op zitting staan - in strijd is met het recht op een eerlijk proces. Het stuk kunt u hier teruglezen. 

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.