Vandaag publiceert De Volkskrant een opiniestuk  van Lisa-Marie Komp: 'Bij migratiebeleid lijken feiten en wetenschappelijke inzichten een ondergeschikte rol te spelen'. In het opiniestuk betoogt Lisa-Marie dat de recent aangenomen motie tegen het EU-migratiepact in de Tweede Kamer niet lijkt ingegeven door een gedegen kennis van of inzicht in de onderliggende feiten en wet- en regelgeving. Lisa-Marie vraagt zich in het stuk ook af of beleid rond migratie en handhaving soms niet al te snel wordt ingegeven door politiek-opportunistische redenen, zoals bijvoorbeeld het geval leek te zijn bij de aangescherpte regels voor het reddingsschip van Sea Watch vorig jaar.

Lisa-Marie Komp promoveerde onlangs bij de Vrije Universiteit op het onderwerp 'Border Deaths at Sea under the Right to Life in the European Convention on Human Rights'.

Het opiniestuk is hier terug te lezen.

 

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.