De voorzieningenrechter in Amsterdam deed op op 17 december 2019 uitspraak in het kort geding dat zakenman Geerling Offereins aanhangig maakte tegen journalist Okke Ornstein. De zaak draait om de beweerdelijke onrechtmatigheid van twee artikelen die journalist Ornstein schreef over de activiteiten van een Panamese stichting, waarvan Offereins blijkens de oprichtingsakte vice-penningmeester was. De voorzieningenrechter oordeelde dat de artikelen niet onrechtmatig waren, onder meer omdat zij steun vonden in de feiten. De vorderingen van Offereins werden afgewezen.

Ornstein was van mening dat Offereins misbruik maakte van procesrecht door de zaak aanhangig te maken en vorderde vergoeding van de volledige proceskosten. Het kort geding was één van de vele pogingen uit dezelfde hoek om Ornstein ervan te weerhouden te publiceren over corrupte en frauduleuze praktijken: een zogenaamde SLAPP-suit (Strategic Lawsuit Against Public Participation). De voorzieningenrechter achtte helaas dat "de hoge lat die geldt bij misbruik van procesrecht" niet gehaald werd, en wees ook de vordering van Ornstein af.

Op 14 januari jl. heeft Offereins hoger beroep ingesteld tegen het vonnis. Ornstein ziet het hoger beroep met vertrouwen tegemoet.

Ornstein wordt bijgestaan door advocaat Elles ten Vergert.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.