In een gisteren gepubliceerde uitspraak heeft de rechtbank het Openbaar Ministerie (functioneel parket) niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging van een vrouw die geld overmaakte naar haar gedetineerde partner terwijl deze op de sanctielijst stond. De rechtbank oordeelde dat geen redelijk handelend lid van het Openbaar Ministerie tot vervolging had kunnen besluiten. Het geld werd immers overgemaakt naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dat vervolgens dit geld op de rekening-courant van de gedetineerde plaatste. Ook is er inmiddels een regeling die het mogelijk maakt voor gesanctioneerde gedetineerden over geld te beschikken. 

Tamara Buruma trad op als advocate van de vrouw.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.