Minister Dekker voor Rechtsbescherming heeft aangekondigd dat mensen die te maken krijgen met een OM-afdoening van hun strafzaak, voortaan recht krijgen op een gratis informatief gesprek met een advocaat.

Strafbeschikkingen worden veelal opgelegd in geval van 'lichtere' feiten en worden vaak opgelegd als boete. Een goed voorbeeld zijn de vele Coronaboetes die de afgelopen manaden zijn opgelegd. De gevolgen van een strafbeschikking kunnen desalniettemin groot zijn en het is daarom belangrijk om een strafbeschikking niet te verwarren met een 'gewone' boete zoals voor een verkeersovertreding. Het is daarom belangrijk dat u zich goed laat informeren over uw juridische positie, voordat u besluit of u akkoord gaat met de strafbeschikking. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om tegen een strafbeschikking in verzet te gaan en de zaak voor te leggen aan een rechter. In veel gevallen zal de rechter een andere beslissing nemen dan het Openbaar Ministerie en bijvoorbeeld een lagere boete opleggen. 

Heeft u een strafbeschikking gekregen en wilt u meer informatie over hoe u deze het beste kunt afhandelen? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u informeren over de OM-strafbeschikking en de gevolgen daarvan. Ook kunnen wij u informatie geven over de mogelijkheden van gesubsidieerde rechtsbijstand bij een vervolgtraject, zoals het instellen van verzet.

 

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.