Advocaat Michiel Pestman is voor het eerste semester van 2021 aangesteld als docent aan de University of California, Los Angeles (UCLA) School of Law, één van de meest prestigieuze rechtenfaculteiten ter wereld. Hij gaat de 'Food Law and Policy Clinic' onderwijzen. Michiel Pestman woont sinds eind 2018 met zijn gezin in Los Angeles. Hij is nog steeds verbonden aan ons kantoor en als advocaat betrokken bij lopende zaken. Hij zal deze werkzaamheden voortzetten naast zijn werkzaamheden voor UCLA. 

Meer informatie over Michiel en zijn werkzaamheden voor UCLA is terug te vinden op de website van UCLA School of Law

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.