In een opinieartikel in de Volkskrant roept Liesbeth Zegveld op tot het opheffen van de Gaza-blokkade nu het Coronavirus wereldwijd om zich heen grijpt. Juist nu de wereld worstelt met een ongekende en verlammende gezondheidscrisis dienen de meest kwetsbaren beschermd te worden, zo betoogt Zegveld. Lees het artikel hier.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.