Dagblad Trouw besteedt vandaag in een artikel aandacht aan de onzekerheid rondom, en mogelijke onrechtmatigheid van, Coronaboetes. Advocate Frederieke Dölle werd gevraagd om commentaar vanuit haar expertise als advocaat van personen die een Coronaboete ontvingen. Zij gaat onder andere in op de bredere problematiek als gevolg van de huidige noodwetgeving. De Coronamaatregelen leiden in de praktijk tot een ernstige beknotting van grondrechten en vrijheidsrechten. Die situatie is op de lange termijn onhoudbaar, aldus Dölle. 

Lees het volledige artikel hier terug. 

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.