Op 22 oktober 2020 promoveerde advocate Lisa-Marie Komp aan de Vrije Universiteit Amsterdam met haar proefschrift 'Border Deaths at Sea under the Right to Life in the European Convention on Human Rights'.

Namens alle collega's bij Prakken d'Oliveira, chapeau!

Lees hier meer over haar proefschrift.

lisa marie komp

[Photo: Lisa-Marie Komp; PrdO]

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.