Baggerbedrijf Boskalis wint zand nabij Makassar, waarmee de haven van de stad wordt uitgebreid. De zandwinning tast visgronden van lokale vissers aan, en brengt het risico op kusterosie met zich mee. Hoewel Boskalis stelt uitgebreid onderzoek te hebben gedaan naar de risico's van de zandwinning en de gevolgen voor de lokale gemeenschappen, weigert deze informatie met de lokale gemeenschappen te delen. De lokale gemeenschappen hebben vooralsnog geen informatie over het project ontvangen, waardoor zij niet in staat zijn voor hun rechten op te komen. 

Both ENDS vraagt de rechter Boskalis op te leggen de informatie omtrent het project te delen, waaronder de milieuvergunningen en risicoanalyses, met de lokale gemeenschappen te delen. Both ENDS wordt bijgestaan door Channa Samkalden en Elles ten Vergert.

Bijlage

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.