Namens stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen is beroep ingesteld tegen het besluit van de provincie Noord-Holland om de ontheffing aan het Circuit Park Zandvoort te verlenen voor het doden, verwonden, verstoren en het vernietigen van leefgebied van de Europees beschermde zandhagedis en rugstreeppad. Dit besluit kwam in het kader van een bezwaar dat de stichting had ingesteld tegen het oorspronkelijke besluit om de ontheffing te verlenen. Door de ontheffing te verlenen, gaat de provincie in tegen het advies van de drie koppige bezwarencommissie, die had geadviseerd om de ontheffing juist niet te verlenen. De bezwarencommissie had het standpunt van stichting Natuurbelang gevolgd dat er geen dwingende redenen van groot openbaar belang zijn om de Formule 1 te houden en dat de ontheffing voor de zwaar beschermde Europese soorten niet verleend mocht worden. De provincie vindt desondanks dat die dwingende redenen van groot openbaar belang er wel zijn en heeft het bezwaar tegen het originele besluit ongegrond verklaard. Stichting Natuurbelang is het hier niet mee eens en heeft beroep ingesteld dat bij de rechtbank Haarlem loopt. 

Stichting Natuurbelang wordt in deze zaak bijgestaan door Marieke van Eik.

 

 

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.