Barbara van Straaten was gisteravond één van de sprekers op de thema-avond 'De Nacht van de Dictatuur' bij De Balie in Amsterdam. Zij nam deel aan het programma 'De Lange arm van Teheran', onder andere vanwege haar rol als advocaat van de nabestaanden van Mola Nissi die in 2017 in Den Haag werd vermoord. Het volledige programma is hier terug te zien. 

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.