Namens de Stichting Recht op Bescherming tegen Vlieghinder onderzoekt Channa Samkalden de mogelijkheden voor een juridische procedure tegen luchthaven Schiphol en de Nederlandse Staat. Cliënten eisen dat zij beter worden beschermd tegen geluidshinder, uitstoot door vliegtuigen en de gezondheidsrisico's veroorzaakt door het vliegverkeer. Cliënten beroepen zich daarbij op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), waarin het recht op 'family life' is vervat (waaronder ook het recht op ongestoord wonen valt).

Lees hier een artikel in het Parool over deze zaak. 

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.