Op 27 november 2018 kwamen Salo Muller, bijgestaan door advocaat Liesbeth Zegveld, en de Nederlandse Spoorwegen (NS) overeen dat individuele overlevenden van transporten naar Nazikampen die de NS tijdens de bezetting uitvoerde, alsmede tijdens de oorlog geboren kinderen van door de NS-getransporteerden, zullen worden gecompenseerd. Naar aanleiding hiervan is inmiddels de zogeheten Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WO II-Transporten NS opgericht. De website van deze commissie is sinds deze week online: www.commissietegemoetkomingns.nl.

Wij verwijzen u graag naar die website voor meer informatie over de commissie en de vraag of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

Eerdere berichten

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.