De rechtbank Amsterdam sprak op 15 oktober 2019 een cliënt vrij die verdacht werd van poging tot moord/doodslag op een buurtbewoner. Ook sprake de rechtbank hem vrij van mishandeling. De rechtbank was het met de verdediging eens dat er onvoldoende bewijs was dat cliënt een mes bij zich had, laat staan dat hij daarmee stekende bewegingen maakte richting zijn buurtgenoot. Ook was de rechtbank het eens met de verdediging dat het vastpakken bij de kleding en het wegduwen/wegtrekken van iemand geen mishandeling opleveren. 

Cliënt werd in deze zaak bijgestaan door Frederieke Dölle


Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.