Het Hof Arnhem-Leeuwarden deed vandaag uitspraak in het hoger beroep van de zogenaamde 'Blokkeerfriezen-zaak'. De zaak draait om de blokkade van de A7 in 2017, waarbij de verdachten drie bussen met actievoerders van de groep KOZP (Kick Out Zwarte Piet) op de snelweg tegenhielden. Uiteindelijk konden de actievoerders daardoor niet meer op tijd de geplande demonstratie in Dokkum bereiken en dus hun demonstratierecht niet meer uitoefenen. 

Prakken d'Oliveira stond in deze zaak de actievoerders van KOZP en de Stichting Nederland Wordt Beter bij. Namens cliënten is een verzoek tot schadevergoeding ingediend wegens schending van hun fundamentele recht op demonstratie. Daarnaast hebben cliënten gebruik gemaakt van hun spreekrecht. De zaak werd behandeld door Barbara van Straaten

Verschillende media hebben over deze zaak bericht: 

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.