Tijdens de tweede dag van het hoger beroep van de zogenaamde 'Blokkeerfriezenzaak' hebben cliënten Jerry Afriyie en Mitchell Esajas hun spreekrecht uitgeoefend. Slachtoffers van ernstige strafbare feiten hebben in strafzaken het recht om de rechters te informeren over de impact die de strafbare feiten hebben gehad. Cliënten riepen de 'Blokkeerfriezen' onder andere op om bruggen te bouwen in plaats van wegen te blokkeren. Ook gingen ze in op het belang van het in vrijheid kunnen uitoefenen van het demonstratierecht en de vrijheid van meningsuiting. Met de blokkade van de A7 verhinderden de verdachten dat cliënten op tijd bij de intocht in Dokkum konden zijn. Als gevolg daarvan werd de demonstratie afgelast. Op 26 september volgden het requisitoir van het OM en de pleidooien van de verdediging. Het Hof doet op 31 oktober uitspraak. 

Cliënten werden in deze zaak bijgestaan door Barbara van Straaten

Een korte impressie van het spreekrecht vindt u hier.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.