De organisatie Sea-Watch heeft een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse Staat. De reden is dat op 3 april 2019 in werking getreden nieuwe regelgeving het de organisatie onmogelijk maakt haar missie te verwezenlijken. De organisatie bezit een schip waarmee zij op de Middellandse Zee vaart om verslag te doen van mensenrechtenschendingen en, voor zo ver nodig, mensen te redden die op zee in nood zijn geraakt. Door de nieuwe regelgeving moet het schip met onmiddellijke ingang voldoen aan vergaande veiligheids- en certificeringseisen. Daardoor mag het schip nu niet varen. De organisatie is van mening dat dit juist het doel van de nieuwe regelgeving is en niet het waarborgen van de veiligheid. In de procedure komt Sea-Watch dan ook op tegen de nieuwe regelgeving.

Sea-Watch wordt in de procedure bijgestaan door Lisa-Marie Komp.

Voor meer berichten over deze procedure zie:

Nieuwsuur, ‘Nieuwe regels voor Sea Watch verdelen coalitie’, 24 april 2019

Trouw, ‘Minister van Nieuwenhuizen: Geen coulance voor reddingsschip Sea Watch 3’, 23 april 2019

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.