De NGO Sea-Watch is met succes opgekomen tegen een nieuwe wettelijke regeling, waardoor haar schip, de Sea-Watch 3, niet meer mocht varen. Op 7 mei 2019 heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in een kort geding procedure die Sea-Watch had aangespannen tegen de Nederlandse Staat. In de procedure kwam Sea-Watch op tegen een wettelijke regeling die de minister van Infrastructuur en Waterstaat op 2 april 2019 met onmiddellijke ingang had uitgevaardigd. Als gevolg van de regeling mocht het schip van Sea-Watch niet meer uitvaren. Sea-Watch gebruikt haar schip om aandacht te vragen voor de situatie van migranten op de Middellandse Zee en om migranten in nood te redden.

Vandaag heeft de rechter bepaald dat de nieuwe regeling niet voldoet aan het beginsel van rechtszekerheid en dat Sea-Watch een overgangstermijn gegund moet worden om aan de nieuwe regels te voldoen. De rechter heeft geoordeeld dat de minister bij de afkondiging van de regeling onvoldoende rekening heeft gehouden met de gerechtvaardigde belangen van Sea-Watch en onzorgvuldig heeft gehandeld. De rechter oordeelde dat:

“[…] de afkondiging van de Regeling wel met voldoende zorgvuldigheid moet plaatsvinden. Daarbij dient onder meer rekening te worden gehouden met in het voortraject wel gewekte verwachtingen, zal er consequent moeten worden gehandeld, dienen alle relevante belangen te worden meegewogen en moeten de betrokkenen waarop de Regeling van toepassing is aan de hand van de tekst daarvan kunnen nagaan waaraan zij behoren te voldoen en moet deze dus duidelijk zijn, kenbaar en voorzienbaar. Aan deze aspecten schort het naar het oordeel van de voorzieningenrechter zodanig dat moet worden geconcludeerd dat de Regeling tot stand is gekomen in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur, meer in het bijzonder het rechtszekerheidsbeginsel. Daarmee is dan ook sprake van een niet toegestane inbreuk op het recht van eigendom, omdat de inmenging aldus niet bij de wet is voorzien.”

De rechter heeft bepaald dat Sea-Watch tot 15 augustus 2019 niet aan de uitgevaardigde regeling moet voldoen en dus mag varen. In de uitspraak draagt de rechter de Staat op om in overleg met Sea-Watch tot een regeling te komen die voldoende rekening houdt met de belangen van Sea-Watch en die voldoet aan het beginsel van rechtszekerheid.

Sea-Watch werd in deze procedure bijgestaan door Lisa-Marie Komp.

Voor nieuwsberichten over deze uitspraak zie:

 

Eerdere berichten

H0gYR08w

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.