Per 1 januari 2019 heeft Bondine Kloostra zich als partner verbonden aan Prakken d'Oliveira Human Rights Lawyers. 


Zij heeft jarenlange ervaring als milieurechtadvocaat en is specialist milieurecht, Europees recht en natuurbeschermingsrecht. Zij trad als advocaat op in tal van milieuzaken, onder andere over soortenbescherming, beschermde natuurgebieden, genetische modificatie, bestrijdingsmiddelen, kernenergie, afvaltransporten, kolencentrales, openbaarheid van milieu-informatie en het recht op toegang tot de rechter voor milieuorganisaties. 

De komst van Bondine Kloostra zorgt voor belangrijke versterking van de sectie milieurecht binnen Prakken d'Oliveira, die verder gevormd wordt door Marieke van Eik, Jo-Anne Nijland en Channa Samkalden.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.