Kick Out Zwarte Piet (KOZP) diende in februari een klacht in bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid tegen de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Deze klacht betrof het noemen van KOZP in het Dreigingsbeeld Terrorisme in 2017. Vandaag heeft de NCTV schriftelijk op deze klacht gereageerd. Ook is een reactie op de NCTV-website geplaatst.

De NCTV legt hierin uit dat KOZP in het Dreigingsbeeld als activistische organisatie is genoemd. Een activistische organisatie probeert binnen de grenzen van de wet de politieke besluitvorming te beïnvloeden. De NCTV benadrukt dat KOZP nooit als een (links)extremistische, laat staan als terroristische organisatie is beschouwd. Andersluidende opvattingen in de media of politiek berusten op een misverstand. Omdat KOZP ook daarna binnen de grenzen van de wet is blijven opereren, is zij in latere Dreigingsbeelden niet meer opgenomen.

KOZP werd in deze zaak bijgestaan door Frederieke Dölle.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.