Trudy Scheele-Gertsen heeft de Nederlandse Staat aansprakelijk gesteld omdat zij in het verleden tegen haar wil haar kind moest afstaan. Zij is in 1968 bevallen van een zoontje en was op dat moment niet getrouwd. Terwijl mevrouw Scheele-Gertsen door verschillende partijen onder druk werd gezet om haar kind af te staan, wilde zij haar kind zelf groot brengen. Dit heeft zij ook verschillende keren aangegeven bij de betrokken instanties. Desondanks werd het kindje direct na de bevalling bij haar weggehaald. Vervolgens mocht zij het kindje maar een enkele keer zien. Na de bevalling werd Scheele-Gertsen eerst in de uitoefening van de voogdij geschorst en vervolgens ontheven uit de voogdij over haar zoon. Daarbij was niet voldaan aan de daarvoor geldende vereisten. Nu houdt Scheele-Gertsen de Nederlandse Staat aansprakelijk voor het leed dat haar daardoor is aangedaan.

Trudy Scheele-Gertsen wordt in deze zaak bijgestaan door Lisa-Marie Komp.

Voor meer informatie over de zaak van Scheele Gertsen zie:

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.