Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft deze week een klacht ingediend bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid tegen de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De klacht ziet op het ten onrechte noemen van KOZP in het Dreigingsbeeld Terrorisme in 2017. De afgelopen maanden is dit Dreigingsbeeld in de media, de politiek en zelfs in de rechtszaal regelmatig aangehaald. Naar aanleiding hiervan besloot KOZP alsnog een klacht in te dienen.

KOZP stelt dat de NCTV onrechtmatig en onzorgvuldig heeft gehandeld door de groep in het Dreigingsbeeld op te nemen. KOZP is voor een inclusief Sinterklaasfeest en verlangt in dat verband aanpassing van Zwarte Piet. Dit is een opvatting die zowel het VN-Comité voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie, het College voor de Rechten van de Mens en de Kinderombudsman delen. Dit is geen antidemocratische opvatting. Sterker nog, dit streven raakt aan een belangrijke norm van de democratische rechtstaat: bescherming van minderheden gaat vóór de meerderheidsmacht. Alhoewel de KOZP maatschappelijke veranderingen nastreeft, doet zij dit nooit (door te dreigen) met geweld.

Door het Dreigingsbeeld ontstaat een misleidend beeld van KOZP. Een beeld waar de groep en haar leden tot op de dag van vandaag schade van ondervinden. KOZP verzoekt de NCTV daarom de opmerkingen over de groep uit het Dreigingsbeeld te verwijderen. Ook verzoekt KOZP de NCTV om rectificatie. Frederieke Dölle staat KOZP bij in deze klachtprocedure. 

Klik hier voor de berichtgeving in Het Parool over deze zaak.  

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.