Het Gerecht in Luxemburg heeft vandaag geoordeeld dat de studies naar de relatie tussen kanker en glyfosaat openbaar moeten worden. Ook oordeelde het Gerecht vandaag over de openbaarheid van studies naar de effecten van glyfosaat op het ongeboren kind. Die studies moeten eveneens openbaar worden. Glyfosaat is een chemisch product en is één van de meest gebruikte herbiciden in de Europese Unie en wereldwijd. De studies werden uitgevoerd voor en betaald door de industrie om goedkeuring te krijgen voor het op de markt brengen van glyfosaat.

EFSA, de Europese Autoriteit Voedselveiligheid, had verzoeken van vier Europarlementariërs, Heidi Hautala, Benedek Javor, Michèle Rivasi en Bart Staes, en een particulier, Antony Tweedale, om openbaarmaking van glyfosaat studies grotendeels afgewezen. Het gaat om studies waarbij ratten, muizen en konijnen glyfosaat krijgen toegediend. Uit de studies kan volgens EFSA worden afgeleid dat glyfosaat veilig op de markt kan worden gebracht. In maart 2015 concludeerde het onafhankelijke Internationale Agentschap voor onderzoek naar kanker (IARC) echter dat glyfosaat ‘waarschijnlijk carcinogeen is voor mensen’.

In beide zaken had EFSA toegang tot de stukken geweigerd, onder andere omdat openbaarmaking schadelijk zou zijn voor die producenten van glyfosaat. EFSA werd in beroep ondersteund door Monsanto en Cheminova, twee grote pesticide producenten.

Het Gerecht oordeelt in de uitspraken van vandaag dat het bij de studies om informatie over emissies gaat. Emissie-informatie dient volgens het Gerecht openbaar te zijn. Bedrijfsbelangen mogen daarom niet worden ingeroepen om de studies vertrouwelijk te houden.

In de zaken van vandaag oordeelt de Europese rechter voor het eerst dat dergelijke studies, die door Brussel en de industrie altijd als vertrouwelijk zijn aangemerkt, emissiegegevens betreffen en openbaar moeten zijn.

In beide zaken verklaarde het Gerecht de besluiten van EFSA nietig. EFSA kan in beroep tegen deze beslissing.

Op basis van de studies hebben de Europese autoriteiten glyfosaat goedgekeurd als stof die in pesticiden mag worden gebruikt. Glyfosaat werd als veilig beoordeeld voor de menselijke gezondheid. Deze conclusie over de veiligheid van glyfosaat voor de menselijke gezondheid zal na het openbaar worden van de door de industrie gefinancierde studies eindelijk ook aan onafhankelijke deskundigen kunnen worden voorgelegd.

De beroepszaken werden behandeld door Bondine Kloostra. Voor nadere inlichtingen kunt u contact met haar opnemen.

Voor het persbericht van het Europese Gerecht klik hier.

Voor de berichtgeving van de NOS klik hier.

Voor het persbericht van de Europarlementariërs die de zaak aanspanden klik hier.

Voor de berichtgeving van de Trouw klik hier.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.