De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigde vandaag het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de natuurvergunning voor Brouwerseiland. Brouwerseiland beoogt de aanleg van een vakantiepark op kunstmatige eilandjes in het Grevelingenmeer. Volgens de Afdeling is er onvoldoende onderzoek gedaan naar de vaste rust- en verblijfplaatsen van zeehonden. De Afdeling oordeelt ook dat de aanvoer van zand dat wordt gebruikt voor het opspuiten van de eilanden gevolgen kan hebben voor de zeehonden in het natuurgebied Voordelta. Verder zijn de gevolgen voor niet-broedvogels zoals de fuut, aalscholver en de kleine zilverreiger in natuurgebied Grevelingen niet onderzocht.

Klik hier om de hele uitspraak terug te lezen. Klik hier voor het persbericht van de Raad van State.

De zaak werd namens o.a. Natuurmonumenten, de Zeeuwse Milieufederatie en Milieufederatie Zuid-Holland gedaan door Marieke van Eik en Jan-Eelco Dijk.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.