Vandaag was het de beurt aan de benadeelde partijen om hun vordering tot schadevergoeding toelichten in het Wilders-proces. Göran Sluiter en Barbara van Straaten staan in deze zaak een aantal natuurlijke personen en de organisatie EMCEMO bij die zich als benadeelde partij hebben gesteld. Namens deze cliënten hebben mr. Sluiter en mr. Van Straaten vandaag het woord gevoerd. 

In september zal de verdediging bij pleidooi kunnen reageren op de vorderingen van de benadeelde partijen. Op 14 september 2019 is er gelegenheid voor repliek en dupliek. 

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.