De NS hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog op verzoek van de Duitsers personen naar concentratiekampen vervoerd. Alhoewel de NS hiervoor haar excuses heeft aangeboden en projecten steunt, weigert zij tot op heden om schadevergoeding te betalen aan de nabestaanden van de vervoerde personen. Salo Muller kan zich daarmee niet verenigen en overweegt nu om juridische stappen tegen de NS te ondernemen. Hij wordt daarin bijgestaan door advocate Liesbeth Zegveld.

Meer hierover leest u op de website van Nieuwsuur.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.