Namens de Palestijn Hamzeh Abu Hashem hebben Liesbeth Zegveld en Lisa Komp een zaak tegen een Nederlands bedrijf aangespannen, dat politiehonden aan het Israëlische leger levert. De door het bedrijf geleverde honden worden door het Israëlische leger op onverantwoorde wijze in de Palestijnse bezette gebieden ingezet, waardoor deze honden al vaker burgers hebben aangevallen en verwond. Op 23 december 2014 werd Hamzeh Abu Hashem, woonachtig op de Westelijke Jordaanoever, het slachtoffer van een dergelijke aanval. Op dat moment was hij 16 jaar oud. Hamzeh raakte gewond en heeft een trauma overgehouden aan de aanval. Nu vordert hij schadevergoeding van de leverancier van de hond die hem heeft aangevallen.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.