De Nederlandse Immigratiedienst (IND) heeft aangekondigd per 3 mei 2018 de kosten voor een groot aantal verblijfsvergunningen te gaan verlagen. Het gaat onder andere om aanvragen voor kennismigranten, EU blauwe kaart houders en studenten. Ook de kosten voor verzoeken om erkenning als referent worden verlaagd.

De nieuwe leges gelden voor aanvragen ingediend op of na 3 mei 2018. Meer informatie kunt u vinden op de website van de IND.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.