Tussen 1860 en 1973 hebben zeker 15.000 vrouwen en meisjes gedwongen en onbetaald werk verricht in de wasserettes en naaiateliers van de Zusters van de Goede Herder. De arbeidsomstandigheden waren zwaar. Negentien vrouwen die als kind slachtoffer van deze praktijk zijn geworden hebben nu besloten de Zusters aansprakelijk te houden voor de schade die zij hierdoor hebben geleden. Advocate Liesbeth Zegveld staat hen hierin bij.

De NRC heeft uitgebreid bericht over deze praktijk en de herinneringen van een aantal slachtoffers aan deze tijd.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.