Op 13 december 2018 bepleitten advocaten Liesbeth Zegveld en Lisa Komp dat de Katholieke Kerk verantwoordelijk is voor seksueel misbruik van kinderen dat binnen haar muren plaats kon vinden omdat de verantwoordelijken niet ingrepen. Zij treden op namens de heer Prinsen die de Congregatie van de Heilige Geest aansprakelijk houdt voor schade die hij lijdt omdat hij in 1964-1965 op het internaat van de Congregatie seksueel werd misbruikt door een pater. Al voordat Prinsen werd misbruikt had de pater een ander kind mibruikt en werd daarbij gepakt. Toch mocht deze pater na een korte retraite weer lesgeven op het seminarie. Daar werden nog 6 kinderen slachtoffer van deze pater, waaronder eiser.

Een verslag van deze zitting leest u in het NRC, 'Het misbruik was geen ongelukje, het zat in het systeem'

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.