Namens de heer Arnold-Jan P. hebben Liesbeth Zegveld en Lisa Komp de Congregatie van de Heilige Geest gedagvaard. De Congregatie maakt deel uit van de Rooms Katholieke Kerk. In de jaren 1960 is Arnold-Jan P. als jongetje van elf seksueel misbruikt door een van de paters op het internaat waar hij verbleef. Recentelijk kwam hij erachter dat de Congregatie ervan afwist dat deze pater al eerder andere kinderen had misbruikt. Desondanks heeft de Congregatie geen maatregelen genomen om verder misbruik te voorkomen. In de rechtszaak vordert Arnold-Jan P. schadevergoeding voor het leed dat hem door het nalatig handelen van de Congregatie is aangedaan en voor de inkomstenuitval die hij hierdoor heeft geleden. Een uitgebreid bericht over het verhaal van Arnold-Jan P.  is te vinden via deze link.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.