Advocaat Barbara van Straaten vertegenwoordigt een aantal slachtoffers van de A7 blokkade tijdens de landelijke sinterklaasintocht in 2017. Zij treedt ook op namens de organisatie Nederland wordt Beter die zich als benadeelde partij in de strafzaak heeft gevoegd.

Een aantal van de slachtoffers heeft aangegeven gebruik te willen maken van hun spreekrecht tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak. Tijdens de regiezitting op 15 juni jl. werd bekend dat de verdediging zich tegen de uitoefening van dit spreekrecht wilde verzetten. De rechtbank heeft deze bezwaren terecht van de hand gewezen.

De zaak gaat in oktober verder. 

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.