Afgelopen zaterdag namen onze advocaten Barbara van Straaten, Edward van Kempen, Flip Schüller en Jo-Anne Nijland deel aan de IamExpat Fair in de Westergasfabriek in Amsterdam. Het was een prachtige dag met veel bezoekers. We hebben uiteenlopende vragen gekregen over de kennismigrantenregeling en het werken als zelfstandig ondernemer in Nederland, maar ook over het verkrijgen an permanent verblijf en Nederlanderschap.

Heeft u vragen over uw verblijfsvergunning of wilt u meer informatie ontvangen over het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit? Neem dan gerust contact met één van onze advocaten.

We bedanken graag de organisatie en iedereen die ons heeft bezocht op de IamExpat Fair!

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.