Het Ministerie van Justitie zal een externe commissie instellen die onderzoek doet naar misstanden bij interlandelijke adopties die in het verleden hebben plaatsgevonden. Belangrijkste onderzoeksvraag is de feitelijke gang van zaken en wat de rol van de Nederlandse overheid daarbij was. Aanleiding voor dit besluit was een verzoek om openbaarmaking van informatie dat Lisa Komp namens Patrick Noordoven heeft gedaan.

Patrick werd in 1980 door een Nederlands stel in Brazilië ‘geadopteerd’. Het stel volgde daarbij niet de voorgeschreven regels. Zij namen Patrick op straat aan van de medewerkers van een kindertehuis. Bij de gemeente gaf het echtpaar hem aan als hun biologische kind. Vervolgens namen zij Patrick mee naar Nederland. Veel andere kinderen werden op vergelijkbare wijze door Nederlandse stellen in Brazilië ‘geadopteerd’.

Een medewerker van het Nederlandse consulaat in Sao Paulo heeft de illegale ‘adoptie’ van Patrick gefaciliteerd. Op grond van de informatie die nu openbaar wordt gemaakt concludeert ook het Ministerie van Justitie en Veiligheid dat mogelijk personen verbonden aan de overheid bij deze illegale adopties waren betrokken. Tevens blijkt uit de gepubliceerde stukken dat de betrokkenheid van deze personen mogelijk bewust buiten het onderzoek is gehouden dat de politie in 1983 naar deze adopties deed.

De externe commissie moet de rol die de Nederlandse overheid bij illegale adopties had verhelderen. Daarbij zal ook onderzoek gedaan worden naar adopties vanuit Sri Lanka, Bangladesh, Colombia en Indonesië.

Zie verder

 

Eerdere berichten

Voor meer informatie over de zaak van Patrick Noordoven en geadopteerden uit Sri Lanka die de overheid aansprakelijk houden voor de misstanden rondom hun adoptie, zie:

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.