In 1941, toen de heer Salo Muller vijf jaar oud was, werden zijn ouders vanuit Amsterdam per trein naar kamp Westerbork vervoerd; na een kort verblijf daar werd het echtpaar naar het vernietigingskamp Auschwitz getransporteerd alwaar ze werden vergast. De treinen waarin zijn ouders, en met hen rond de 102.000 Joden, vanuit Nederlandse steden naar Nazikampen werden vervoerd waren van de Nederlandse Spoorwegen (NS). De NS heeft voor deze transporten betaling van de bezetter ontvangen.

Gisterenavond in een gesprek tussen de president-directeur Roger van Boxtel en Salo Muller en zijn advocate, Liesbeth Zegveld heeft de NS toegezegd dat individuele overlevenden van die dodentransporten, alsmede de weduwen en tijdens de oorlog geboren kinderen van door de NS getransporteerden, zullen worden gecompenseerd. Het gaat daarbij om een financiële tegemoetkoming op morele gronden met het oog op het leed dat deze groepen hebben ondervonden en nog steeds ondervinden.

Hoewel het principebesluit nu is genomen, moeten de precieze contouren van de regeling nog worden uitgewerkt. Partijen zullen in dat verband gezamenlijk een commissie in het leven roepen die zal onderzoeken hoeveel slachtoffers en nabestaanden nog in leven zijn; ook wordt nog een besluit genomen over de vraag wat de hoogte van de tegemoetkomingen uiteindelijk zal zijn. Dat laatste zal mede afhangen van de vraag hoeveel verzoeken de NS uiteindelijk ontvangt op basis van de regeling.

Zie verder

Eerdere berichten

Salo Muller en zijn ouders (collectie NTR)

[Foto: Salo Muller en zijn ouders. Bron: collectie www.ntr.nl]

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.