Uit een artikel in de weekendeditie van de NRC blijkt hoe moeilijk hereniging met een biologisch kind kan zijn.

De Nigeriaanse Lisa Okpokunu zag haar dochter Kimberley pas na vijf jaar weer. Een eerste procedure was wegens het ontbreken van de toestemmingsverklaring van de vader onsuccesvol. Een tweede, uitgebreid onderbouwde aanvraag werd uiteindelijk ingewilligd. Lisa werd bijgestaan door Hana van Ooijen en Anne Bernsen. 

Het artikel in de NRC over Lisa leest u hier.

Heeft u hulp nodig bij uw gezinshereniging? Neem dan contact op met onze expert Hana van Ooijen.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.