Per 29 juni 2018 gelden nieuwe beleidsregels voor verblijf van een verzorgende ouder bij een Nederlands minderjarig kind. Deze beleidsregels zijn gemaakt naar aanleiding van de Chavez-Vilchez uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie en de praktijk. In deze uitspraak heeft het Hof bepaald dat ouders met een Nederlands minderjarig kind recht hebben om bij hun kind in Nederland te verblijven.

Uit de nieuwe beleidsregels blijkt dat de IND kijkt naar de afhankelijkheidsrelatie en wie de zorg draagt voor het kind. Als de ouder alleen beperkte zorg- en/of opvoedingstaken verricht, is dat volgens de IND niet voldoende.

Heeft u een Nederlands kind, maar zelf niet de Nederlandse nationaliteit? En wilt u kijken wat uw verblijfsmogelijkheden zijn in Nederland? Neem dan contact op met Jo-Anne Nijland of Marieke van Eik. Zij bekijken graag wat zij voor u kunnen doen.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.