Strafrechtadvocaten Tamara Buruma en Michiel Pestman werden door het Advocatenblad geïnterviewd over hun ervaringen met bijstand aan terrorisme-verdachten. Buruma en Pestman hebben beiden jarenlange ervaring opgebouwd in terrorismezaken. 

Het Advocatenblad besteedde deze maand uitgebreid aandacht aan dit type zaken en de band die advocaten van deze verdachten met hun cliënt hebben. Het volledige artikel 'Het nadeel van de twijfel' is hier terug te lezen. 

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.