Namens Dilani Butink stelt Lisa Komp de Nederlandse staat aansprakelijk omdat de staat illegale adopties niet heeft voorkomen. Vanaf de jaren 1970 werden veel kinderen uit het buitenland door Nederlandse adoptieouders geadopteerd. Vaak verliep de adoptie niet volgens de regels. Zembla heeft de misstanden rond interlandelijke adopties in drie uitzendingen gedocumenteerd. In de derde uitzending wordt ook de zaak van Dilani belicht. Meer informatie over de documentaires is hier te vinden.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.