Het Gerechtshof Den Haag oordeelde op 13 november 2018 dat personen die illegaal geadopteerd zijn recht hebben op alle informatie over de illegale adoptie.

Patrick Noordoven werd in 1980 door een Nederlands stel in Brazilië ‘geadopteerd’. Het stel volgde daarbij niet de voorgeschreven regels. Zij namen Patrick op straat aan van de medewerkers van een kindertehuis. Bij de gemeente gaf het echtpaar hem aan als hun biologische kind.

Toen Patrick 20 was raakte hij geïnteresseerd in zijn afstamming. Hij heeft meer dan tien jaar lang naar zijn biologische familie gezocht. In 2011 heeft hij zijn biologische halfzussen gevonden en is hij te weten gekomen wie zijn moeder was.

Gedurende zijn zoektocht was Patrick op steeds meer aanwijzingen gestoten dat het kindertehuis waar hij vandaan kwam zich wellicht schuldig had gemaakt aan kinderhandel. Hij heeft zijn ‘adoptieouders’ herhaaldelijk naar informatie daarover gevraagd. Die hebben zij echter nooit gegeven. Zij achtten het voldoende om Patrick informatie te verstrekken die volgens hen zou leiden tot het vinden van zijn biologische moeder.

Het Hof Den Haag legt het recht op informatie over de identiteit echter breder uit. Een kind dat illegaal geadopteerd is heeft recht op alle informatie over zijn of haar adoptie. Daaronder valt dus bijvoorbeeld ook informatie over de wijze waarop de illegale adoptie is gegaan, strafrechtelijk onderzoek daarnaar en persberichten over verdenkingen kinderhandel.

Voor meer informatie over het recht op identiteit en de rechten van (illegaal) geadopteerden kunt u contact opnemen met Lisa Komp.

Lees hier het arrest van het Hof.

Zie verder:

Patrick Noordoven met biologische zussen eerste keer samen 17 juli 2013

[Foto: Patrick met zijn biologische halfzusjes (juli 2013) Bron: privécollectie PN]

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.