Prakken d'Oliveira staat dit jaar op de IamExpat Fair 2018. De IamExpart Fair is een internationale beurs gericht op het bij elkaar brengen en ondersteunen van de Nederlandse expat gemeenschap. Het evenement staat dit jaar gepland op 7 april a.s. en wordt gehouden in de Westergasfabriek in Amsterdam.  

Een team advocaten van Prakken d'Oliveira staat klaar om al uw juridische vragen te beantwoorden, onder meer op het gebied van immigratierecht, crimmigratie, strafrecht en business & human rights. Heeft u vragen over het verkrijgen van een verblijfsvergunning, het inhuren van buitenlandse werknemers of het oprichten van een eigen bedrijf in Nederland? Loop langs bij onze stand!  

We zien elkaar op de IamExpat Fair! 

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.