Vandaag vindt een hoorzitting plaats bij Het Europese Hof van Justitie (het Gerecht)  in Luxemburg. De vraag die centeraal staat is of de PKK van de Europese terreurlijst moet worden geschrapt. Dit is een lijst met individuen, groepen en entiteiten die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij terrorisme.

 Tamara Buruma en Marieke van Eik behandelden deze zaak namens de PKK

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.