Bestuursrechters moeten algemeen verbindende voorschriften intensiever (exceptief) toetsen aan algemene rechtsbeginselen.

Bestuursrechters moeten een algemeen verbindend voorschrift direct exceptief toetsen aan zowel materiële als formele algemene rechtsbeginselen. Zij moeten dat voorschrift vervolgens buiten toepassing laten of onverbindend verklaren als dat voorschrift in strijd is met een algemeen rechtsbeginsel.

Dat schrijft staatsraad advocaat-generaal Widdershoven in zijn conclusie aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS). De ABRvS had de staatsraad advocaat-generaal verzocht om een conclusie te nemen op grond van artikel 8:12a Awb in twee zaken over besluiten van de gemeente Purmerend over een bestaand tankstation dat ook LPG verkoopt.

Een algemeen verbindend voorschrift is een algemene regel met een zelfstandige norm, zoals een Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De conclusie is belangrijk omdat de staatsraad advocaat-generaal concludeert dat algemeen verbindende voorschriften indringender (exceptief) getoetst moeten worden door de bestuursrechter. Dit betekent in de praktijk dat bestuursrechters intensiever moeten beoordelen of een algemeen verbindend voorschrift in strijd is met bijvoorbeeld het zorgvuldigheidsbeginsel (artikel 3:2 Awb) of het (Unierechtelijke) evenredigheidsbeginsel (artikel 3:4 Awb). 

De conclusie van de staatsraad advocaat-generaal past in een lijn van intensievere toetsing die de ABRvS blijkens zijn jaarverslag van 2016 voor ogen staat en in verschillende zaken inmiddels heeft toegepast. Dat is goed nieuws voor de burger die een negatief besluit van de overheid bij de rechter wil aanvechten. De ABRvS zal nu met in achtneming van de conclusie van de staatsraad advocaat-generaal in een grote kamer uitspraak doen in de twee zaken over besluiten van de gemeente Purmerend.

De conclusie en het persbericht kunt u hier lezen.

Heeft u vragen over de gevolgen die deze conclusie voor uw zaak kan hebben? Neem dan per e-mail of telefonisch contact op met één van onze advocaten.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.